Retro Dibra

Organizimi i ketij aktiviteti do te bazohet ne ekspoziten e mjeteve Retro dhe punishten levizese te targave suvenir. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Ekspozite te mjeteve Retro Data:: 01/05/2023 Ora:: 11:00 deri ne oren 18:00 Vendi i Zhvillimit:: Sheshi i qytetit...

Retro Tirana

Ekspozite te mjeteve Retro dhe promovimi i tradites vendase si dhe ruajtja e trashegimise kulturore, nepermjet promovimit te bizneseve artizan, antikuar, etj. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Ekspozite te mjeteve Retro Data:: 29/04/2023 Ora:: 10:00 deri ne oren...