Author: DPSHTRR

Takim

Takim në kuadër të përgjegjësisë sociale dhe angazhimit vetjak të stafit të DPSHTRR. Solidariteti dhe vullnetarizmi personal i punonjësve të DPSHTRR për të ardhur në ndihmë të familjeve në nevojë. Data: 20/04/2021 Ora: 10:00...

Read More

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content