Inspektim ne terren per ecurine e punimeve ne hapesiren e Auto Moto Park Albania, mbjellja e pemeve dhe prezantimi i kandidatit per Kryetar per Bashkine Elbasan.

 • Inspektim/kontroll
 • 17/04/2023
 • 10:00 deri ne oren 12:30
 • Ne Auto Moto Park Albania
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Elbasan
 • z.Edi Rama | z. Blendi Gonxhja | z.Gledian Llatja
 • Kryeminister i Republikes se Shqiperise | Drejtor i Përgjithshëm i DPSHTRR-së | Kryetar i Bashkise Elbasan
 • z.Edi Rama Kryeminister i Republikes se Shqiperise, z.Gledian Llatja Kryetar i Bashkise Elbasan, z.Blendi Gonxhja Drejtor i Pergjithshem i DPSHTRR, Perfaqesues nga FSHZH dhe te tjere.
 • Po
 • Jo
 • -
 • -