Nenshkrimi i Marreveshjes se Bashkepunimit midis Ministrise se Arsimit dhe Sportit, si dhe DPSHTRR, mbi kurrikulat mesimore per sigurine rrugore.

 • Tjetër
 • Marreveshje bashkepunimi dhe kendi i sigurise rrugore
 • 05/05/2023
 • 14:00
 • Ne ambientet e shkolles 9-vjeçare "Drita Pelinku"
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tirane
 • Tirane
 • znj.Evis Kushi | z. Blendi Gonxhja
 • Minister i Arsimit dhe Sportit | Drejtor i Përgjithshëm i DPSHTRR-së
 • znj.Evis Kushi Minister i Arsimit dhe Sportit, z.Blendi Gonxhja Drejtor i Pergjithshem i DPSHTRR, perfaqesues nga Ministria e Arsimit dhe Sportit si dhe nga DPSHTRR.
 • Jo
 • Jo
 • -
 • -