Dita e tokes

Aktivitet sensibilizues shoqeruar me aksion per pastrim, mbjellje pemesh, mbjellje lulesh Lloji i Aktivitetit: Aktivitet ndërgjegjesues/informues Data:: 20/04/2023 Ora:: 10:00 Vendi i Zhvillimit:: Qendra ditore polivalente, shetitorja "Hasan Tasini" dhe...