Aktivitet sensibilizues shoqeruar me aksion per pastrim, mbjellje pemesh, mbjellje lulesh

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 20/04/2023
 • 10:00
 • Qendra ditore polivalente, shetitorja "Hasan Tasini" dhe Plazhi publik "Plazhi i Ri"
 • Shqipëri
 • Vlore
 • Sarande
 • Sarande
 • Adrian Gurma | Areti Papadhima
 • Kryetari i Bashkise | Specialiste e mjedisit
 • Nxenesit e shkolles 9 vjecare "( Tetori", zyra arsimore disa drejtori te Bashkise si Drejtoria e Sherbimeve prane Bashkise, Drejtoria e Bujqesise , Sektori i Gjelberimit, Njesia e Integrimit Europjan, Drejtoria e turizmit , Ambientalist dhe Media
 • Po
 • Po
 • Entela Cipa juriste
 • Entela Cipa juriste