Da te diskutohet mes paleve te interesit per brandin dhe infrastukturen e marketingut te Sarandes si destinacion turistik. Do te terheq mendime per permiresimin e infrastruktures urbane dhe turizmit dhe forcimin e kapaciteteve institucionale per te mbeshtetur turizmin ne kuader te projektit “Zhvillimi i integruar urban dhe turistik”

 • Tryezë diskutimi
 • 20/03/2023
 • 11:00
 • Bougainville Bay Resort, Sarande
 • Shqipëri
 • Vlore
 • Sarande
 • Sarande
 • Adrian Gurma | Astrit Alikaj | Albana Sejko | Nevila Popa
 • Kryetari i Bashkise | Manaxher i projektit PIUTD (fondi shqiptar i zhvillimit) | Konsulente e projektit | Eksperte e turizmit
 • Perfaqesues nga Bashkia Sarande, Fshzh, DRTK, ADZM dhe perfaqesues nga sektori privat
 • Po
 • Jo
 • Entela Cipa juriste
 • Entela Cipa juriste