Çelja e sezonit turistik 2023.

Çelja e sezonit turistik 2023, për herë të dytë nga Bashkia Memaliaj në bashkëpunim me “Vila Sofia” në fshatin Gllavë. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Aktivitet promovues në kuadër të turizmit. Data:: 05/05/2023 Ora:: 12:00 Vendi i Zhvillimit:: Fshati...