Takim me banorë të fshatit Lulëzim në njësinë administrative Krahës për të diskutuar mbi nevojat e komunitetit, problematikat në fshat dhe ndërhyrjet e realizuara.

 • Tryezë diskutimi
 • 08/04/2023
 • 10:00
 • Fshati Lulëzim.
 • Shqipëri
 • Gjirokastër
 • Memaliaj
 • Krahës
 • Gjolek Guci
 • Kryetar i Bashkisë Memaliaj
 • Drejtor i Shërbimeve Publike, administrator i njësisë administrative Krahës, banorë.
 • Jo
 • Po
 • Ermir Mema, Përgjegjës i Zyrës së Bujqësisë.
 • Ermir Mema, Përgjegjës i Zyrës së Bujqësisë.