Çelja e sezonit turistik 2023, për herë të dytë nga Bashkia Memaliaj në bashkëpunim me “Vila Sofia” në fshatin Gllavë.

 • Tjetër
 • Aktivitet promovues në kuadër të turizmit.
 • 05/05/2023
 • 12:00
 • Fshati Gllavë, njësia administrative Buz.
 • Shqipëri
 • Gjirokastër
 • Memaliaj
 • Buz
 • Gjolek Guci | Hetem Bajrami
 • Kryetar i Bashkisë Memaliaj | Sipërmarrësi i bujtinës "Vila Sofia" Gllavë
 • përfaqësues të institucioneve vendore, banorë, të ftuar, këngëtar, media.
 • Po
 • Po
 • Ermir Mema, Përgjegjës i Zyrës së Bujqësisë
 • Ermir Mema, Përgjegjës i Zyrës së Bujqësisë