Ceremoni dhënie titull “Qytetar Nderi” për disa nga personalitetet e Bashkisë Memaliaj.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 21/04/2023
 • 10:30
 • Bashkia Memaliaj
 • Shqipëri
 • Gjirokastër
 • Memaliaj
 • Memaliaj
 • Gjolek Guci
 • Kryetar i Bashkisë Memaliaj
 • Sekretare e Këshillit, familjarë, marrësit e titujve.
 • Jo
 • Jo
 • Ermir Mema, Përgjegjës i Zyrës së Bujqësisë.
 • Ermir Mema, Përgjegjës i Zyrës së Bujqësisë