Konsultim Publik

Në Kuadër Të Projektit Reseal Është Duke U Zbatuar Projekti “Zhvillimi I Vlerësimit Të Riskut Nga Fatkeqësitë Në Nivel Vendor” Për 6 (Gjashtë) Bashkitë E Qarkut Fier, Përkatësisht Për Bashkinë Fier, Lushnje, Divjakë, Patos, Roskovec Dhe Mallakastër, Nën Koordinimin...

Inspektim punimesh

Keto jane konmtrolle te vazhdueshme dhe rutine qe Kryetari i Bashkise, bashke me stafin teknik bejne gjate punimeve qe jane duke u realizuar ne te gjithe territorine bashkise. Per kete arsye po rendis disa nga rruget qe do te behen pjese e kontrollit rutine me date 29...

Inspektim punimesh

Inspektim ne nje prej kanaleve kulluese ku po punon Drejtoria e Kullimit dhe Vaditjes se Bashkise Fier ne zonen e Radostine – Vadhize. Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 07/03/2023 Ora:: 10:00 Vendi i Zhvillimit:: Ku po kryhen punimet Shteti:...

Vizite ne disa serra ne Portez.

Vizite ne 4 serra ne njesine Portez. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Vizite ne disa serra ne Portez. Data:: 06/03/2023 Ora:: 12:00 Vendi i Zhvillimit:: Ne ambientet e ketyre aktiviteteve. Shteti: Shqipëri Qarku: Fier Bashkia: Fier Njësia Administrative: Portez...