Inspektim ne nje prej kanaleve kulluese ku po punon Drejtoria e Kullimit dhe Vaditjes se Bashkise Fier ne zonen e Radostine – Vadhize.

 • Inspektim/kontroll
 • 07/03/2023
 • 10:00
 • Ku po kryhen punimet
 • Shqipëri
 • Fier
 • Fier
 • Qender
 • S'ka
 • s'ka
 • Kryetari i Bashkise Fier, perfaqesuesit e Drejtorise se Kullimit dhe Vaditjes, administratori i njesise, Deputete te Parlamentit nese do te deshirojne te jene prezent.
 • Jo
 • Jo
 • Martin Dodi
 • Martin Dodi, Sekretar i Pergjithshem