Takim me banore te Rajonit nr. 1

Takim ne familje te deshmoreve dhe Veteraneve te LANÇ. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Takim me banore Data:: 30/01/2023 Ora:: 11:00 Vendi i Zhvillimit:: Rajoni nr. 1 Shteti: Shqipëri Qarku: Berat Bashkia: Berat Njësia Administrative: Rajoni nr. 1 Folësit...

Takim me te rinjte e Rajonit nr. 2

Takim me te rinjte e Rajnit nr. 2 per te degjuar prej tyre nevojat qe ata kane dhe problematika te ndryshme qe ata ngrejne. Takim me vullnetare per evente dhe Klub Debati. Lloji i Aktivitetit: Konsultim publik Data:: 31/01/2023 Ora:: 11:00 Vendi i Zhvillimit:: Rajoni...

Takim me bisnese te zones

Takim me biznese qe zhvillojne aktivitetin e tyre ne Rajonin nr. 1, per tu njohur me nga afer me problematikat, gjerndjen e tyre, si dhe per te degjuar propozimet e tyre per zgjidhjen e ketyre problematikave. Lloji i Aktivitetit: Këshillim Data:: 28/01/2023 Ora::...