Takim per te diskutuar mbi investimet e B.B ne qytet ne kuader te programit per zhvillimin e integruar urban dhe turistik dhe impakti i ketyre investimeve ne ekonomine lokale.

 • Tryezë diskutimi
 • 06/05/2023
 • 14:00
 • Bashkia Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtori i B. B Shqiperi, Nenkryetari i Bashkise, Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve Bashkia Berat, etj.
 • Po
 • Jo
 • Gentian Dashi (Drejtor i Drejtorise se Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese))
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)