Takim lancues prezantues mbi rehabilitimin e mjediseve te parkimit dhe hapesirave mbeshtetese Berat

 • Tjetër
 • Aktivitet prezantues
 • 06/05/2023
 • 10:00
 • Rajoni nr 2
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • rajoni nr 2
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Nenkryetari i Bashkise, etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Drejtorise se Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese))
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)