Aktivitet social ne Berat me profesore te huaj qe do te vizitojne Shqiperine, ne kuader te projektit me Universitetet Nderkombetare me date 3 Maj. Takim dhe vizite ne qytet, ne Muzeun Onufri, kisha, etj.

 • Tryezë diskutimi
 • 03/05/2023
 • 16:00
 • Bashkia Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Anetare te Delegacionit me Profesore te huaj dhe shqiptare, etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Drejtorise se Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese))
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)