Vizitë pune

Vizitë e Këshillit Bashkiak Skrapar, me temë: shkëmbimi i eksperiencave në lidhje me konsultimet me publikun, transparencën dhe rolin monitorues të Këshillit. Lloji i Aktivitetit: Aktivitet ndërgjegjesues/informues Data:: 06/04/2023 Ora:: 12.00 Vendi i Zhvillimit::...

Mbledhje e Këshillit Bashkiak

Shqyrtim i projektvendimeve sipas rëndit të ditës. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Mbledhje e rradhës së Këshillit Bashkiak Shkodër Data:: 04/04/2023 Ora:: 17.00 Vendi i Zhvillimit:: Bashkia Shkodër Shteti: Shqipëri Qarku: Shkodër Bashkia: Shkodër Njësia...

Ekspozitë

Ekspozitë pikture e z. Artan Draçini Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Ekspozitë Data:: 01/04/2023 Ora:: 19:00 Vendi i Zhvillimit:: Shkodër Shteti: Shqipëri Qarku: Shkodër Bashkia: Shkodër Njësia Administrative: Qytet Folësit kryesorë:: z. Artan DraçiniPozicioni:...

Promovim libri

Promovim i librit “Hijet që mbesin” të autores znj. Ardita Lajçi Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Promovim Data:: 18/03/2023 Ora:: 11:00 Vendi i Zhvillimit:: Biblioteka "Marin Barleti" Shteti: Shqipëri Qarku: Shkodër Bashkia: Shkodër Njësia...

Promovim libri

Promovim i librit “Politikat Publike” të autores znj. Basma Abdelgafar Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Promovim Data:: 15/03/2023 Ora:: 11:00 Vendi i Zhvillimit:: Biblioteka "Marin Barleti" Shteti: Shqipëri Qarku: Shkodër Bashkia: Shkodër...