Shqyrtim i projektvendimeve sipas rëndit të ditës.

 • Tjetër
 • Mbledhje e rradhës së Këshillit Bashkiak Shkodër
 • 04/04/2023
 • 17.00
 • Bashkia Shkodër
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Qytet
 • Znj. Brisela Kadija
 • Kryetare e Këshillit
 • Përfaqësues të Bashkisë Shkodër, Këshilltarë
 • Po
 • Po
 • Znj. S. Mardusha, Specialist
 • Z. D. Kraja, Këshilltar