Konferencë ‘Së bashku për një botë të ndryshme’: Sfidat e ndërhyrjes në autizëm.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 11/04/2023
 • 11:00
 • Shkodër
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Qytet
 • Z. Bardh Spahia
 • Kryetar i Bashkisë Shkodër
 • Përfaqësues të Fondacionit "Fëmijët Shqiptar", të ftuar, staf i bashkisë
 • Po
 • Po
 • Znj. S. Mardusha, Specialiste
 • Z. D. Kraja, Këshilltar