Vizitë e Këshillit Bashkiak Skrapar, me temë: shkëmbimi i eksperiencave në lidhje me konsultimet me publikun, transparencën dhe rolin monitorues të Këshillit.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 06/04/2023
 • 12.00
 • Bashkia Shkodër
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Qytet
 • -
 • -
 • Anëtar të Këshillit Bashkiak Shkodër dhe Skrapar
 • Po
 • Po
 • Znj. S. Mardusha, Specialiste
 • Z. D. Kraja, Këshilltar