Vizitë e Këshillit Komunal të Komunës Istog, Kosovë në Këshillin Bashkiak Shkodër.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 28/04/2023
 • 12:00
 • Bashkia Shkodër
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Qytet
 • -
 • -
 • Anëtar të Këshillit Bashkiak Shkodër dhe Këshillit të Komunës Istog
 • Po
 • Po
 • Znj. S. Mardusha, Specialiste
 • Z. D. Kraja, Këshilltar