Dokumentar “Rikthimi”

Qendra e Parandalimit te Krimeve te te Miturve dhe te Rinjve do te organizoje aktivitetin ndergjesues ku do te shfaqet dokumentari “Rikthimi” Lloji i Aktivitetit: Aktivitet ndërgjegjesues/informues Data:: 06/02/2023 Ora:: 18:00 Vendi i Zhvillimit:: Destil...