Shtrohet Iftar me rastin e Muajit te Ramazanit

 • Tjetër
 • Iftar me rastin e Muajit te Ramazanit
 • 12/04/2023
 • 19:15
 • Tirana international Hotel
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirana
 • Tirana
 • Z. Ulsi Manja
 • Minister i Drejtesise
 • Staf te Minsitrise se Drejtesise qe jane besimtar
 • Jo
 • Jo
 • Kevin Shtishi
 • Ismail Shehu