Qellimi i takimit eshte prezantimi dhe koordinimi i punes per plotesimin e te dhenave (track record) per kriminin e organizuar dhe antikorrupsionin ne platformen elektronike qe kane krijuar sherbimet e Komisionit Evropian me qellim gjenerimin e te dhenave ne kohe reale per periudhat vijuese te raportimit ne kuader te procesit te negociatave me Bashkimin Evropian.

 • Tjetër
 • Takim koordinues
 • 09/05/2023
 • 11:00
 • Ministria e Drejtesise
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirana
 • Tirana
 • Znj. Adea Pirdeni
 • Zevendesministre e Drejtesise
 • Ministria e Drejtesise, autoritet publike te ftuar
 • Jo
 • Jo
 • Kevin Shtishi
 • Ismail Shehu