Shfaqje Teatrale

Instituti i të miturve Kavajë do të organizojë një shfaqje teatrale në mjediset e institucionit nga studentë të aktrimit dhe regjisë së teatrit të Universitetit të Arteve në bashkëpunim dhe me CFD dhe Qendrën e Parandalimit të Krimeve për të Miturit dhe të Rinjëve....