Instituti i të miturve Kavajë do të organizojë një shfaqje teatrale në mjediset e institucionit nga studentë të aktrimit dhe regjisë së teatrit të Universitetit të Arteve në bashkëpunim dhe me CFD dhe Qendrën e Parandalimit të Krimeve për të Miturit dhe të Rinjëve.

 • Tjetër
 • Aktivitet Social Kulturor
 • 26/04/2023
 • 10:00
 • Instituti i të Miturve Kavajë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Kavajë
 • Synej
 • Marinela Aliaj | Esmeralda Selita | Klaudia Hasanllari
 • Drejtor, Instituti i të Miturve Kavajë | Drejtor CFD | Drejtor, Qendra e Parandalimit të Krimeve për të Miturit dhe të Rinjëve
 • Studentë të Aktrimit dhe Regjisë së teatrit të Universitetit të Arteve, Nxënësit e Institucionit të të Miturve Kavajë, Stafi i Institucionit
 • Jo
 • Jo
 • Lindjana Laçi
 • Admir Abrija, Drejtor i Përgjithshëm i Burgjeve