Iniciative bamiresie

Nga ana e punonjesve te Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimeve te Transportit Rrugor (DPSHTRR) dhe Drejtorise se Targave dhe Shtypshkrimeve Durres (DTSH) eshte ndermarre nje iniciative bamiresie vullnetare per shperndarjen e disa dhuratave (lodra dhe produkte...

Iniciativë bamirësie

Nga ana e punonjesve te Drejtorise Rajonale te Sherbimeve te Transportit rrugor Diber, eshte ndermarre nje iniciative vullnetare, per te ndihmuar, ku kane pergatitur 24 pako ushqimore te cilat do t’u jepen disa familjeve ne nevoje. Lloji i Aktivitetit: Tjetër...

Monitorimi interaktiv digjital

Monitorimi interaktiv digjital me sistemin automatik kontrolli te rregullsise se mjeteve ne rruge dhe transformimi digjital i qyteteve e te shebimeve “Smart Cities”. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Digjitalizim sherbimesh Data:: 01/02/2023 Ora:: 15:00...