Ceremoni

Ceremonia e dhurimit te Zjarrefikseve Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Ceremoni Data:: 01/02/2023 Ora:: 10.00 Vendi i Zhvillimit:: Stacioni Zjarrefikesve Shteti: Shqipëri Qarku: Tirane Bashkia: Tirane Njësia Administrative: Tirane Folësit kryesorë:: Erion...

Event

Event i madh me nxenesit me rezultate te shkelqyera  Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Event me nxenesit Data:: 24/01/2023 Ora:: 18.00 Vendi i Zhvillimit:: Salla e Kishes Orthodhoske Shteti: Shqipëri Qarku: Tirane Bashkia: Tirane Njësia Administrative: Tirane...

Takim

Takim me drejtoret e shkollave dhe mesuesit Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Takim Data:: 24/01/2023 Ora:: 16.00 Vendi i Zhvillimit:: Shkolla "Sami Frasheri" Shteti: Shqipëri Qarku: Tirane Bashkia: Tirane Njësia Administrative: Tirane Folësit kryesorë::...

Takim

Takim me shoqatat sportive neper shkolla Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Takim Data:: 24/01/2023 Ora:: 13.00 Vendi i Zhvillimit:: Shkolla "Servete Maci" Shteti: Shqipëri Qarku: Tirane Bashkia: Tirane Njësia Administrative: Tirane Folësit kryesorë:: Erion...