Author: Bashkia Tiranë

Inspektim Çerdhe

. Data: 13/04/2021 Ora: 11:00 Vendi i Zhvillimit: Qarku Tiranë Folësit kryesorë: Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë Pjesëmarrësit: Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrës të...

Read More

Inspektim punimesh

. Data: 30/03/2021 Ora: 17:00 Vendi i Zhvillimit: Qarku Tiranë Folësit kryesorë: Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë Pjesëmarrësit: Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrës të...

Read More

Inspektim shkolle

. Data: 30/03/2021 Ora: 10:30 Vendi i Zhvillimit: Qarku Tiranë Folësit kryesorë: Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë Pjesëmarrësit: Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrës të...

Read More

Inspektim kopshti

. Data: 24/03/2021 Ora: 11:00 Vendi i Zhvillimit: Qarku Tiranë Folësit kryesorë: Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë Pjesëmarrësit: Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrës të...

Read More

Inspektim shkolle

. Data: 24/03/2021 Ora: 10:30 Vendi i Zhvillimit: Qarku Tiranë Folësit kryesorë: Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë Pjesëmarrësit: Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrës të...

Read More

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content