Inspektim/Inagurimi: Godina 18 tek Lgj 5 Maj

 • Inspektim/kontroll
 • 06/04/2023
 • 09:30
 • Zona 5 Majit
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 4/8
 • Erion
 • Veliaj
 • Kryetari Bashkise Tirane
 • Po
 • Po
 • Drejtori Pergjithshem
 • Drejtori Pergjithshem