Inspektim punimesh

Inspektim punimesh rrua ne Bubullime( me media sociale) Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 03/04/2023 Ora:: 10:00 Vendi i Zhvillimit:: Njesia adm Bubullime,Lushnje Shteti: Shqipëri Qarku: Fier Bashkia: Lushnje Njësia Administrative: Bubullime Folësit...

Koncert nga Ansambli i QKF-së

Koncert nga Ansambli i QKF-së Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Aktivitet kulturor Data:: 13/04/2023 Ora:: 18:00 Vendi i Zhvillimit:: Lushnje Shteti: Shqipëri Qarku: Fier Bashkia: Lushnje Njësia Administrative: Lushnje Folësit kryesorë:: Eriselda SefaPozicioni:...