Kafe me grate Njesia Dushk

Nje kafe me gra dhe vajza per te diskutuar rreth ceshtjeve te ndryshme Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: takim joformal Data:: 31/01/2023 Ora:: 14:00 Vendi i Zhvillimit:: Njesia Dushk Shteti: Shqipëri Qarku: Fier Bashkia: Lushnje Njësia Administrative: Njesia...

Inspektim subjekt agroperpunues

Inspektim agroperpunus qe eksporton ne vendet e Bashkimit Evropian dhe SHBA Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 31/01/2023 Ora:: 10:00 Vendi i Zhvillimit:: Lushnje Shteti: Shqipëri Qarku: Fier Bashkia: Lushnje Njësia Administrative: Lushnje Folësit...