Inspektim punimesh rrua ne Bubullime( me media sociale)

 • Inspektim/kontroll
 • 03/04/2023
 • 10:00
 • Njesia adm Bubullime,Lushnje
 • Shqipëri
 • Fier
 • Lushnje
 • Bubullime
 • Eriselda Sefa
 • Kryetar i Bashkise
 • Eriselda Sefa, administratori i njesise administrative
 • Po
 • Jo
 • Erisa Qalliu,Drejtor
 • Nuk ka sek te pergjithshem