Diskutim me teme: Per krijimin e nje turizmi te qendrueshem nepermjet 1.pergatitjes se studenteve per pune/treg te punes digitale, 2.berja e kompanive atraktive per punonjesit,3.permiresimi i cilesise se jetes ne Qarkun e Gjirokastres,4.Permiresimi i sipermarrjes ne Qarkun e Gjirokastres dhe rolin e programit jofitimprures inpact week

Diskutim me teme: Per krijimin e nje turizmi te qendrueshem nepermjet 1.pergatitjes se studenteve per pune/treg te punes digitale, 2.berja e kompanive atraktive per punonjesit,3.permiresimi i cilesise se jetes ne Qarkun e Gjirokastres,4.Permiresimi i sipermarrjes ne...

Diskutim me teme: Per krijimin e nje turizmi te qendrueshem nepermjet 1.pergatitjes se studenteve per pune/treg te punes digitale, 2.berja e kompanive atraktive per punonjesit,3.permiresimi i cilesise se jetes ne Qarkun e Gjirokastres,4.Permiresimi i sipermarrjes ne Qarkun e Gjirokastres dhe rolin e progrprogramit inpact week /program jofitimprures qe pajis gjeneratën e ardhshme për punësim, për t’u bërë liderë frymëzues – agrondërmarrës të suksesshëm, sipërmarrës dhe ndryshues të lojës, pavarësisht nga fusha e tyre apo niveli i ekspertizës.

Diskutim me teme: Per krijimin e e nje turizmi te qendrueshem nepermjet 1.pergatitjes se studenteve per pune/treg te punes digitale, 2.berja e kompanive atraktive per punonjesit,3.permiresimi i cilesise se jetes ne Qarkun e Gjirokastres,4.Permiresimi i sipermarrjes ne...