Aktivitet kulturor i zhvilluar nga shkollat prane ZVAP Gjirokaster-Libohove

 • Tjetër
 • Aktivitet kulturor i zhvilluar nga shkollat 9-vjecare dhe te mesme nen varesi te ZVAP-se Gjirokaster
 • 06/05/2023
 • 19:00
 • Kinotetri
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Albana Hasanaj
 • Drejtor
 • Kryetari i Bashkise,Kryetari i Qarkut,Prefekti
 • Po
 • Po
 • Amarda Lluri
 • Nertil Nebiaj