Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Gjirokaster ne kuader te projektit per zhvillimin e integruar urban dhe turistik,me financim nga Banka Boterore organizojne diskutim me publikun/grupet e interesit te projektit” Menaxhimi i qendrueshem dhe masterplani i vleresimit te turizmit te Kalase Gjirokaster”Takimi do te perqendrohet ne prezantimin e ndryshimeve te fundit te lidhura me projektin deri ne fazen aktuale.

 • Tjetër
 • 03/05/2023
 • 12:00
 • Prane “Hotel Kodra”,Gjirokaster
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Perfaqesues | Perfaqesues | Jorida Muho | Esmeralda Llongo
 • Fondi shqiptar i zhvillimit | Banka Boterore | N/kryetare | N/kryetar
 • Flamur Golemi,Jorida Muho,Esmeralda Llongo,perfaqesues nga Banka Boterore,perfaqesues nga fondi shqiptar i zhvillimit,,grupe interesi,publiku i gjere
 • Po
 • Po
 • Amarda Lluri
 • Nertil Nebiaj