Ceremoni

Ceremoni e betimit të marrjes së shtetësisë Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Ceremoni Data:: 28/01/2023 Ora:: 11:00 Vendi i Zhvillimit:: Bashkia Durres Shteti: Shqipëri Qarku: Durres Bashkia: durres Njësia Administrative: durres Folësit kryesorë:: Emiriana...

Mirembajtje e infrastrukturese

Mirembajtje e infrastrukturese rrugore ne njesin administrative Rrashbull, monitorim i puneve Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 31/01/2023 Ora:: 10:00 Vendi i Zhvillimit:: Durres, Rrashbull Shteti: Shqipëri Qarku: Durres Bashkia: durres Njësia...