Event Online “Politikat kombëtare të rritjes së sigurisë së fëmijëve në Internet”

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Internetit të Sigurt, në datën 9 shkurt 2021, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) organizon aktivitetin “Politikat kombëtare të rritjes së...

Read More