Takim konsultativ me grupet e interesit lidhur me projektligjin për sigurinë kibernetike.
Në këtë takim do të prezantohen risitë e projektligjit si dhe do te diskutohen komentet apo sugjerimet e pjesëmarrësve.

 • Konsultim publik
 • 09/05/2023 10/05/2023 11/05/2023
 • 09.30
 • Rruga Papa Gjon Pali II, Ish Godina e Inovacionit, Salla Europa
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • 2
 • Z. Igli Tafa dhe përfaqësues të tjerë të Autoritetit
 • Drejtor i Përgjithshëm AKCESK, Drejtorë Drejtorie, Përgjegjësa Sektorësh
 • Pëfaqësues nga AKCESK, institucione të tjera dhe operatorët e infrasturukturave të informacionit
 • Jo
 • Jo
 • Fjoralba Çela, specialist
 • Igli Tafa, Drejtor i Përgjithshëm, AKCESK