Siguria e Digave

Takimi per sigurin e digave i cili eshte raportuar qe do te zhvillohej diten e mart ne daten 25.04.2023 eshte spostua per diten e merkur date 26.04.2023 ne oren 11:00. Lloji i Aktivitetit: Tryezë diskutimi Data:: 26/04/2023 Ora:: 11:00 Vendi i Zhvillimit:: Prane...

Siguria e Digave

Referuar Vendimit te Keshillit te Ministrave me nr.147, date 18.03.2004 ” Per miratimin e rregullores per sigurin e digave dhe te dambave”, Prefekti Qarkut Tirane do te organizoj nje takim diten e mart date 25.04.2023, ora 11.00. Pjesmarres: 15 persona...