Prefekti i Qarkut Tirane eshte i ftuar ne nje takim nga Ministria e Brendshme ne lidhje me ndergjegjesimin e degeve teritoriale dhe Njesive Veteqeverisjes Vendore per sigurine gjate sezonit turistik.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 05/04/2023
 • 12:00
 • Prane ambienteve te Ministrise se Brendshme
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Afrim Qendro | Prefektet e Qarqeve
 • Prefekt | Prefektet
 • Prefektet e Qarqeve dhe Strukturat e Departamentit per Kufirin dhe Migracionin ne Policin e Shtetit.
 • Jo
 • Jo
 • Albana Qefalia, specialiste
 • Arber Cato, Sekretar i Pergjithshem