Ne zbatim te Vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 248, date 29.03.2017 ”Per miratimin e planit te veprimit kunder kultivimit dhe trafikimit te kanabisit” prefekti i qarkut tirane do te zhvilloje takim sensibilizues me administratore dhe kryepleq te Njesise Administrative Dajt .
Qellimi i ketij takimi – Parandalimi dhe goditja e veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 12/04/2023
 • 11:00
 • Prane ambienteve te Select Hill Resort
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Njsia Administrative Dajt
 • Afrim Qendro | Drejtues Policise Vendore
 • Prefekt | Drejtor
 • Prefekti Qarkut, Drejtor i Policise Vendore, Administratoret e Njesive Administrative Dajt si dhe kryepleqt e fshatrave, perfaqesues nga OSHE dhe UKT, perfaqesues nga komisariati i Policise Nr.4, perfaqsues nga zonat e Mbrojtura, perfaqsues nga Agjensia Rajonale e Ekstesionit Buqesor.
 • Jo
 • Jo
 • Albana Qefalia, specialiste
 • Arber Cato, Sekretar i Pergjithshem