Ftese per pjesemarrje

Ftesë për pjesëmarrje në pritjen e ditës së Mbretit Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Ftese per pjesemarrje Data:: 27/04/2023 Ora:: 17:30 Vendi i Zhvillimit:: Tirane Shteti: Shqipëri Qarku: Tiranë Bashkia: Tirane Njësia Administrative: Tiranë Folësit kryesorë:: nuk...

Takim Pune

Takim pune ”BE për ekonomine Qarkulluese” Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Takim pune Data:: 19/04/2023 Ora:: 11:00 Vendi i Zhvillimit:: Kukes Shteti: Shqipëri Qarku: Kukes Bashkia: Kukes Njësia Administrative: Kukes Folësit kryesorë:: Mirela...

Ftese per pjesemarrje

Darkë Iftari Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Ftese per pjesemarrje Data:: 19/04/2023 Ora:: 18:45 Vendi i Zhvillimit:: Pallati i Kongreseve Shteti: Shqipëri Qarku: Tiranë Bashkia: Tirane Njësia Administrative: Tiranë Folësit kryesorë:: nuk kaPozicioni: nuk ka...

Ftese per pjesemarrje

Ftese per pjesemarrje ne takimin konsultativ të Startegjisë Kombetare të Kërkimit Shkencor, Teknologjisë dhe Inovacionit 2023-2030 Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Ftese per pjesemarrje Data:: 18/04/2023 Ora:: 15:00 Vendi i Zhvillimit:: Ministria e Arsimit dhe...

Ftese per pjesemarrje

Ftese per pjesemarrje në Konferencen Kombetare te Sportit me titull ” Arritjet dhe Sfidat e Sportit ne Shqipëri” Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Ftese per pjesemarrje Data:: 18/04/2023 Ora:: 10:00 Vendi i Zhvillimit:: Pallati i Kongreseve Shteti:...