Ftese per pjesemarrje ne takimin konsultativ të Startegjisë Kombetare të Kërkimit Shkencor, Teknologjisë dhe Inovacionit 2023-2030

 • Tjetër
 • Ftese per pjesemarrje
 • 18/04/2023
 • 15:00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tirane
 • Tiranë
 • nuk ka
 • nuk ka
 • Vilm Bello, zëvendësministre
 • Jo
 • Jo
 • Jetmirë Dedaj
 • Inxhi Buzi