Festivali i teatrove

Festivali i teatrove eshte nje aktivitet kulturor i zhvilluar nga shkollat 9-vjecare dhe te mesme nen varesi te ZVAP-se Gjirokaster-Libohove. Institucionet tona do te parqesin sekuenca te ndryshme nga pjese teatrale. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Aktivitet...

“100 VJET GJIMNAZ”

Aktivitet sensibilizues per njohjen me kalendarin e veprimtarive ne kuader te 100 vjetorit te gjimnazit “A.Zeneli” Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Aktivitet letrar artistik dhe informues Data:: 18/04/2023 Ora:: 12.30 Vendi i Zhvillimit:: Gjimnazi...