Festivali i teatrove eshte nje aktivitet kulturor i zhvilluar nga shkollat 9-vjecare dhe te mesme nen varesi te ZVAP-se Gjirokaster-Libohove.
Institucionet tona do te parqesin sekuenca te ndryshme nga pjese teatrale.

 • Tjetër
 • Aktivitet kulturor i zhvilluar nga shkollat prane ZVAP Gjirokaster-Libohove
 • 06/05/2023
 • 19:00
 • Prane Kinoteatrit te qytetit
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Albana Hasanaj
 • Drejtor
 • Krytari i Bashkise,Kryetari i qarkut,Prefekti
 • Po
 • Po
 • Adriana Malile
 • Albana Hasanaj