Aktivitet sensibilizues per njohjen me kalendarin e veprimtarive ne kuader te 100 vjetorit te gjimnazit “A.Zeneli”

 • Tjetër
 • Aktivitet letrar artistik dhe informues
 • 18/04/2023
 • 12.30
 • Gjimnazi "Asim Zeneli"
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Nxenesit | Alma Malaj | Albana Hasanaj | Flamur Golemi
 • Nxenes | Drejtori i shkolles | Drejtor i ZVA | Kryetari i Bashkise
 • Prefekti, Kryetari i Bashkise, Kryetari i Qarkut, Drejtori i ZVA, prinder , mesues, nxenes.
 • Po
 • Po
 • Adraina Malile, specialiste
 • Albana Hasanaj, drejtor i ZVA