“Për marrjen e masave për parandalimin, menaxhimin, përballimin dhe rehabilitimin e situatave të mundëshme të krijuara nga zjarret përgjatë sezonit paranverë- verë 2023”.

Për marrjen e masave për parandalimin, menaxhimin, përballimin dhe rehabilitimin e situatave të mundëshme të krijuara nga zjarret përgjatë sezonit paranverë- verë 2023”. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Ttakim koordinues i Komisonit të Mbrojtjes Civile Qarku Fier (...