Mbledhja e Këshillit të Basenit Ujor Seman.per shqyrtimin e aplikimeve të bëra nga subjektet për leje dhe autorizime,përgjegjësi e këtij këshilli.

 • Tjetër
 • Mbledhja e Këshillit të Basenit Ujor Seman.per shqyrtimin e aplikimeve të bëra nga subjektet për leje dhe autorizime,përgjegjësi e këtij këshilli.
 • 08/05/2023
 • 11.00
 • salla kryesore , Institucioni i Prefektit të Qarkut Fier
 • Shqipëri
 • Fier
 • Fier
 • Fier
 • Lefter Shehaj ,Prefekti i Qarkut,
 • Prefekti i Qarkut Fier
 • Anëtarët e Këshillit të Basenit Ujor Seman ( max. 31 anëtarë)
 • Jo
 • Jo
 • Arben Velo Sekretar i Përgjithshëm,Prefekti i Qarkut Fier
 • Arben Velo Sekretar i Përgjithshëm Prefekti i Qarkut Fier