Manushaqe Gojka Drejtor Kabineti Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes (A) : Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë, Shqipëri (M): +355 69 6271768 (E) : [email protected] (W): www.sipermarrja.gov.al

Ministri i shtetit per mbrojtjen e sipermarrjes ne kuader te fushes se vete te veprimtarise do te marre pjese ne aktivitetin qe do te zhvillohet nga Bashkimi tregtar i dhomave te tregtise dhe industrise si dhe Berzh Lloji i Aktivitetit: Tryezë diskutimi Data::...