Ministri i shtetit per mbrojtjen e sipermarrjes ne kuader te fushes se vete te veprimtarise do te marre pjese ne aktivitetin qe do te zhvillohet nga Bashkimi tregtar i dhomave te tregtise dhe industrise si dhe Berzh

 • Tryezë diskutimi
 • 16/03/2023
 • 10:00
 • Hotel Rogner, Salla Antigonea, Tiranë
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Edona Bilali
 • Minister i Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes
 • Te ftuar nga organizatoret e aktivitetit
 • Jo
 • Jo
 • Ema Vakeflliu
 • Manushaqe Gojka